Share your feedback with us! > Click < แบ่งปันความคิดเห็นของคุณกับเรา!

Metrel MI 2093: เครื่องค้นหาสายไฟ, ฟิวส์ และเบรกเกอร์

0.00 ฿

Highlight title

Text to highlight a key feature of your product

MI 2093 เป็นเครื่องค้นหาแนวสายไฟฟ้าที่เดินในราง, ท่อ หรือใต้ผนัง เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจหาและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า โดยไม่ต้องมีการขุดเจาะ สามารถตรวจสอบวงจรระหว่างเต้ารับและเซอร์กิตเบรกเกอร์ หรือฟิวส์ ได้อย่างแม่นยำ รองรับการใช้งานทั้งแบบสายที่มีแรงดันไฟฟ้า (Live Test) และสายที่ไม่มีแรงดันไฟฟ้า (Dead Test)

เหมาะสำหรับการตรวจแก้ไขปัญหาในระบบไฟฟ้า, ระบบโทรศัพท์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในอาคาร ในชุดประกอบด้วยตัวส่งสัญญาณ (T10K) และตัวรับสัญญาณ (R10K)

คุณสมบัติ

  • ตรวจหาสายไฟได้ลึก 2 เมตร
  • ใช้ได้กับสายที่มีไฟและไม่มีไฟ
  • ตัวรับสัญญาณความไวสูงใช้ตรวจจับสัญญาณที่ป้อนเข้าไปแล้วแพร่กระจายรอบตัวนำ
  • ปรับความไว 3 ระดับ Low, Medium and High พร้อมกับปรับละเอียดได้
  • แสดงระดับสัญญาณด้วยบาร์กราฟ และเสียง

การใช้งาน 

  • ค้นหาระบุฟิวส์และเบรกเกอร์ในกล่องสวิตช์โดยใช้ตัวส่งสัญญาณ
  • ค้นหาระบุสายแต่ละเส้นของระบบโทรศัพท์และ LAN ในอาคาร
  • ค้นหาระบุสายแต่ละเส้น, ฟิวส์และเบรกเกอร์แต่ละตัวในตู้สวิตช์ควบคุม
  • ตรวจหาแนวสายเคเบิ้ลที่ฝังอยู่ใต้ดิน
  • ตรวจหาแนวสายไฟในผนังที่มองไม่เห็น

ยินดีให้ความช่วยเหลือ

ต้องการความช่วยเหลือหรือคำแนะนำของเรา

METREL

Metrel MI 2093: เครื่องค้นหาสายไฟ, ฟิวส์ และเบรกเกอร์

0.00 ฿

MI 2093 เป็นเครื่องค้นหาแนวสายไฟฟ้าที่เดินในราง, ท่อ หรือใต้ผนัง เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจหาและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า โดยไม่ต้องมีการขุดเจาะ สามารถตรวจสอบวงจรระหว่างเต้ารับและเซอร์กิตเบรกเกอร์ หรือฟิวส์ ได้อย่างแม่นยำ รองรับการใช้งานทั้งแบบสายที่มีแรงดันไฟฟ้า (Live Test) และสายที่ไม่มีแรงดันไฟฟ้า (Dead Test)

เหมาะสำหรับการตรวจแก้ไขปัญหาในระบบไฟฟ้า, ระบบโทรศัพท์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในอาคาร ในชุดประกอบด้วยตัวส่งสัญญาณ (T10K) และตัวรับสัญญาณ (R10K)

คุณสมบัติ

การใช้งาน 

View product