Share your feedback with us! > Click < แบ่งปันความคิดเห็นของคุณกับเรา!

HIOKI Clamp Meter

(2 products)

HIOKI Clamp Meter คือเครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้าที่ใช้แคลมป์ปากจับขนาดใหญ่ สำหรับคล้องลวดตัวนำทางไฟฟ้าโดยไม่ต้องสัมผัสตรงกับวงจร ซึ่งช่วยให้การวัดแรงดันไฟฟ้า, ความต้านทาน, ความต่อเนื่อง, และความจุไฟฟ้าเป็นไปอย่างปลอดภัยและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์สภาพของสนามไฟฟ้าบนตัวนำโดยไม่กระทบกระเทือนสัญญาณในวงจร แคลมป์มิเตอร์ HIOKI มีความสามารถในการวัดกระแสไฟฟ้าทั้ง AC และ DC รวมถึงการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสูง โดยใช้โพรบเฉพาะจาก HIOKI ทำให้เหมาะสมกับงานวิเคราะห์และบำรุงรักษาในหลากหลายสภาพแวดล้อมการทำงาน

View as

Compare /3

Loading...