Share your feedback with us! > Click < แบ่งปันความคิดเห็นของคุณกับเรา!

Accelerometers เครื่องมือวัดความเร่งและความสั่นสะเทือนของเครื่องจักร : มีกี่ประเภท?

Accelerometers เครื่องมือวัดความเร่งและความสั่นสะเทือนของเครื่องจักร : มีกี่ประเภท?

ประเภทของ Accelerometers

  1. Accelerometers แบบ Piezoelectric: ใช้คุณสมบัติของวัสดุ Piezoelectric ที่เปลี่ยนแปลงความเครียดเป็นสัญญาณไฟฟ้า มีความไวสูงและเหมาะสำหรับการวัดความสั่นสะเทือนความถี่สูง
  2. Accelerometers แบบ Capacitive: ใช้หลักการของ Capacitor เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงของความเร่ง มีความแม่นยำสูงและเหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความสั่นสะเทือนต่ำ
  3. Accelerometers แบบ Piezoresistive: ใช้หลักการของการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานเมื่อมีความเครียด เหมาะสำหรับการวัดความเร่งในช่วงที่กว้าง
  4. Accelerometers แบบ MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems): ใช้เทคโนโลยี MEMS ในการวัดความเร่ง มีขนาดเล็กและเหมาะสำหรับการใช้งานในอุปกรณ์พกพา

การเลือกใช้ Accelerometers

การเลือกใช้ Accelerometers ควรพิจารณาตามลักษณะของการใช้งาน เช่น ช่วงความถี่ของการวัด, ความแม่นยำที่ต้องการ, และสภาพแวดล้อมที่เครื่องจักรทำงาน

สรุป

Accelerometers มีหลายประเภทที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละประเภทมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การวัดที่แม่นยำและเหมาะสมที่สุด

Leave a comment

Please note: comments must be approved before they are published.