Share your feedback with us! > Click < แบ่งปันความคิดเห็นของคุณกับเรา!

การบำรุงรักษาเกจวัดแรงดัน (Pressure Gauge)

การบำรุงรักษาเกจวัดแรงดัน (Pressure Gauge)

เกจวัดแรงดัน (Pressure Gauge) เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการตรวจสอบและวัดระดับแรงดันในระบบต่างๆ เช่น ระบบท่อส่งน้ำ ระบบอากาศ ระบบน้ำมัน และระบบไฮดรอลิก การบำรุงรักษาเกจวัดแรงดันอย่างถูกต้องจะช่วยให้เกจทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำสูง รวมถึงยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์อีกด้วย ในบทความนี้ เราจะมาดูวิธีการบำรุงรักษาเกจวัดแรงดันอย่างละเอียดและครอบคลุม

1. การตรวจสอบเบื้องต้น

การตรวจสอบเบื้องต้นเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยตรวจสอบสภาพการทำงานของเกจวัดแรงดัน ควรตรวจสอบดังนี้:

 • ตรวจสอบว่าหน้าปัดของเกจไม่มีรอยแตกหรือรอยร้าว
 • ตรวจสอบเข็มวัดว่าอยู่ในตำแหน่งศูนย์เมื่อไม่มีแรงดัน
 • ตรวจสอบการยึดเกจให้อยู่ในตำแหน่งที่มั่นคง
 • ตรวจสอบการรั่วไหลของของเหลวหรือแก๊สบริเวณเกลียวต่อ

2. การสอบเทียบ (Calibration)

การสอบเทียบเกจวัดแรงดันเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าเกจทำงานได้อย่างแม่นยำ การสอบเทียบควรทำโดยใช้เครื่องมือที่มีความแม่นยำสูงและผ่านการรับรอง

ขั้นตอนการสอบเทียบ

 • ทำความสะอาดเกจวัดแรงดันก่อนการสอบเทียบ
 • ติดตั้งเกจวัดแรงดันเข้ากับเครื่องสอบเทียบ
 • ปรับแรงดันในระบบสอบเทียบให้ตรงกับค่าที่กำหนด
 • อ่านค่าแรงดันที่เกจวัดแรงดันแสดงและเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
 • ปรับแก้ค่าหากมีความคลาดเคลื่อน

3. การทำความสะอาด

การทำความสะอาดเกจวัดแรงดันช่วยป้องกันการสะสมของสิ่งสกปรกและสารเคมีที่อาจทำให้เกจทำงานผิดพลาด

วิธีการทำความสะอาด

 • ใช้ผ้าแห้งหรือน้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสมเช็ดหน้าปัด
 • หลีกเลี่ยงการใช้น้ำยาที่มีสารเคมีรุนแรง
 • ทำความสะอาดบริเวณเกลียวต่อด้วยแปรงขนนุ่ม

4. การป้องกันการสั่นสะเทือน

การสั่นสะเทือนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกจวัดแรงดันเสื่อมสภาพเร็ว ควรติดตั้งเกจในตำแหน่งที่ไม่มีการสั่นสะเทือนหรือใช้ตัวกันสั่นสะเทือน (Damping Device)

5. การเก็บรักษา

การเก็บรักษาเกจวัดแรงดันในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมช่วยยืดอายุการใช้งาน ควรปฏิบัติดังนี้:

 • เก็บเกจในที่แห้งและปราศจากสารเคมี
 • เก็บในอุณหภูมิที่ไม่สูงหรือต่ำเกินไป
 • หลีกเลี่ยงการเก็บในบริเวณที่มีการสั่นสะเทือน

6. การตรวจสอบและบำรุงรักษาเป็นประจำ

ควรตรวจสอบและบำรุงรักษาเกจวัดแรงดันอย่างเป็นประจำตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้เกจทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การตรวจสอบประจำปี

 • ทำการสอบเทียบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • ตรวจสอบการรั่วไหลและการสึกหรอของส่วนประกอบ
 • บันทึกประวัติการบำรุงรักษาและการสอบเทียบ

สรุป

การบำรุงรักษาเกจวัดแรงดันอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เกจทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำ การตรวจสอบเบื้องต้น การสอบเทียบ การทำความสะอาด การป้องกันการสั่นสะเทือน การเก็บรักษา และการตรวจสอบและบำรุงรักษาเป็นประจำ เป็นขั้นตอนสำคัญที่ควรปฏิบัติเพื่อให้เกจวัดแรงดันมีอายุการใช้งานยาวนานและปลอดภัย

ด้วยการดูแลและบำรุงรักษาที่เหมาะสม เราสามารถมั่นใจได้ว่าเกจวัดแรงดันจะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานของระบบที่เกี่ยวข้องกับแรงดันได้

Leave a comment

Please note: comments must be approved before they are published.